Hoofdpagina


Welkom op de website

 

Bij Van Brakel Advies  zijn uw ontwikkelingsvraagstukken altijd het uitgangspunt. Of het nu gaat om training, coaching of organisatieadvies. Samen met u werken we aan de effectiviteit van uw organisatie. We richten ons op de persoon in de context van de arbeidsorganisatie. Vraagstukken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het verhogen van de productiviteit, het stimuleren van een lerende cultuur, het aanbrengen van balans tussen werk en privé, het beter benutten van talenten of het verbeteren van uw ondernemingsresultaten.  Dienstverlening waarmee we klanten helpen hun doelen te realiseren!
 
 
Van Brakel Advies
helpt
mens en organisatie ontwikkelen!Laatste nieuws

11 april - Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Begeleiden in de organisatieontwikkeling van een zorginstelling. Regiodirecteuren hebben een instrument in handen dat zij kunnen gebruiken om de karakteristieken van cultuur in beeld te brengen. Dit instrument maakt het mogelijk vast te stellen op welk punt de organisatie zich nu bevindt en waar zij naar toe willen.

23 februari - Start module Coachingsmethoden en -technieken

In deze module worden leerervaringen uitgewisseld over onder andere: methodiek van coachen, toepasssing van het GROW-model, oplossingsgericht coachen en andere specifieke coachingstechnieken.

3 februari - Begeleiding helpt bij praktijkgericht onderzoek

Lidy vertelde na afloop van haar deelname aan de workshop Schrijven van een onderzoeksvoorstel: 'De extra begeleiding en leertips hebben mij enorm op weg geholpen.'

6 november - Veerkracht in leiderschap 

Presentatie van praktijkgericht onderzoek welke risico's zich aandienen bij het verliezen van veerkracht. En de effecten van het ontsporen van executives. Met executive coaches worden beinvloedingsmogelijkheden voor coaches verkent.

2 september - Masterclass Sociaal leren en Learning Analytics

Volg de Masterclass van de Open Universiteit hoe we het sociale leren beter kunnen vormgeven, waarderen en interpreteren.