Hoofdpagina


Welkom op de website

 

Bij Van Brakel Advies  zijn uw ontwikkelingsvraagstukken altijd het uitgangspunt. Of het nu gaat om training, coaching of organisatieadvies. Samen met u werken we aan de effectiviteit van uw organisatie. We richten ons op de persoon in de context van de arbeidsorganisatie. Vraagstukken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het verhogen van de productiviteit, het stimuleren van een lerende cultuur, het aanbrengen van balans tussen werk en privé, het beter benutten van talenten of het verbeteren van uw ondernemingsresultaten.  Dienstverlening waarmee we klanten helpen hun doelen te realiseren!
 
 
Van Brakel Advies
helpt
mens en organisatie ontwikkelen!Laatste nieuws

24 november - Soft skills? Keihard nodig voor nieuw leiderschap

In deze column op LinkedIn laat ik zien dat leren in de 21e eeuw verandert en hoe je als lerende organisatie op deze veranderingen kunt inspelen. Hoe kun je als aanbieder van professionele eductie inspelen op de veranderingen in de markt? En hoe ontwerp je leertrajecten die inspelen op de nieuwe manier van werken, leren en de veranderende behoefte van leren? Lees verder op www.linkedin.com/pulse/soft-skills-keihard-nodig-voor-nieuw-leiderschap-martin-van-brakel

22 november - Organisaties in Verandering

Op 22 november starten we weer een module O&V. Er is een groeiende vraag naar professionals die het vakgebied Veranderkunde begrijpen en ook kunnen toepasen. Deze module biedt een goed fundament om in te gaan op de vraag: Hoe kun je de 'binnenkant met de buitenkant' van veranderen verbinden?

4 oktober - Personeelsmanagement

Studenten van Hogeschool Novi onderzoeken het vakgebied Personeelsmanagement aan de hand van drie thema's: Management Development, Competentiemanagement en Kwaliteit van Arbeid. Action Learning staat centraal in deze interactieve bijeenkomsten. Onder deskundige begeleiding genereren studenten verbeteringen bij beleidsvorming in hun organisaties.

11 april - Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Begeleiden in de organisatieontwikkeling van een zorginstelling. Regiodirecteuren hebben een instrument in handen dat zij kunnen gebruiken om de karakteristieken van cultuur in beeld te brengen. Dit instrument maakt het mogelijk vast te stellen op welk punt de organisatie zich nu bevindt en waar zij naar toe willen.

23 februari - Start module Coachingsmethoden en -technieken

In deze module worden leerervaringen uitgewisseld over onder andere: methodiek van coachen, toepasssing van het GROW-model, oplossingsgericht coachen en andere specifieke coachingstechnieken.