Leren van leiderschap

YouTube als inspiratiebron voor veranderaars is niet nieuw. Zo maak ik gebruik van beeldmateriaal om te leren van succesvolle leiders. Mooi aan deze video's is dat ze een realistisch beeld bieden hoe 'authentiek leiderschap' zich laat aanschouwen. Tijdens gesprekken in mijn leerprogramma's analyseren we waarneembare gedragingen en besteden we aandacht aan de vraag: 'Wat betekent dit voor jou als leidinggevende?'

Leiderschapslessen.

Het leren van leiderschapslessen is onderdeel van het programma Organisaties in Verandering. Het biedt de 'changemanager' meer begrip en inzicht in specifiek en positief gedrag in interactie met medewerkers.  In dit programma staat centraal HOE de voorgenomen verandering vorm te geven door middel van voorbeeldgedrag en beinvloedingstechnieken.

In acht modules van Organisaties in Verandering wordt leiderschap uitvoerig besproken. De onderwerpen zijn: stromingen in verandermanagement, organisatiediagnose, cultuuranalyse, veranderbereidheid, veranderstrategie, implementaties en interventies, leiderschap en communicatie. Samen met enkele grote organisaties verkent Van Brakel Advies deze verandercontext. Leiderschapgedrag is het centrale thema  in dit programma. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele cases uit de dagelijkse praktijk behandeld. 

 

NAAR
BOVEN
LEES
MEER