Producten & Diensten

Van Brakel Advies is actief met training en begeleiding in het werkveld van organisatieontwikkeling. Ik bedien mijn zakelijke clienten in de publieke en private sectoren in een veelheid aan managementposities waaronder: kennisinstellingen, productiebedrijven, zakelijke dienstverlening, financiele dienstverlening, ICT/automatisering, entrepreneurs, etc.

Werkwijze

Ik richt mij op de persoon in de context van een arbeidsorganisatie. Daarom maak ik gebruik van een diversiteit aan methodieken bij het in kaart brengen van de specifieke situatie bij de client. Door middel van deze eerste verkenning verdiep ik mij in alle relevante factoren van het totale speelveld. 

Co-creatie

Naast mijn jarenlange expertise, de inzet van gefundeerde wetenschappelijke methodieken en specifieke werkwijze, werk ik nauw samen met andere partners in een netwerk. Mijn overtuiging is dat het samen werken aan oplossingen krachtiger werkt. Immers, de som is beter dan de afzonderlijke delen. Via een aantal strategische partnerships heb ik de beschikking over de nieuwste inzichten en vakkennis om opdrachtgevers optimaal te bedienen.

Meer informatie over onze werkwijze?

Ik vertel het u graag in een persoonlijk gesprek.

NAAR
BOVEN
LEES
MEER